Meet our

U8 Team

Coaches & Staff

Niall
Collins
Niall
Collins

Players

Leon
Dekteriov
Leon
Dekteriov
Addison
Griffiths
Addison
Griffiths
Ruben
French
Ruben
French
Riley
Burns
Riley
Burns
Logan
Challinor
Logan
Challinor
Jensen
Davies
Jensen
Davies
Jaxon
McDougall
Jaxon
McDougall
Jake
Alcock
Jake
Alcock
Jacob
Hughes
Jacob
Hughes
Iestyn
Davies
Iestyn
Davies
Ellis
Hollins
Ellis
Hollins
Elliot
Thomas
Elliot
Thomas
Cohen
McCarthy Jones
Cohen
McCarthy Jones
Bobby
Lewis
Bobby
Lewis